Cykel­park i Braunlage

Braun­lage i Harz er ikke kun det per­fekte sted for en ski­fe­rie, men til­by­der også sjov og action for fami­lien og atle­ten om som­me­ren. Kun ca. 5 minut­ter væk fra vores Hotel Vik­to­ria er Bike­park Braun­lage et abso­lut høj­de­punkt for alle moun­tain­bi­kere. Hos Vik­to­ria fin­der du en cykel­kæl­der og en vand­sta­tion til rengøring efter en rundvisning.

Volks­bank Arena

bikepark in braunlage

Med en sam­let længde på mere end 18 km er cykel­par­ken Braun­lage am Wurm­berg en af ​​de største tyske cykel­par­ker. Inte­gre­ret i det smukke lands­kab i Wurm­berg giver de syv forskel­lige ruter ren køreglæde og ren adrenalin.

Moun­tain­bi­kere fra hele Tys­kland værdsæt­ter også den kom­for­ta­ble stigning med Wurmberg-kabelbanen, som over­vin­der en høj­de­forskel på cirka 400 meter. Top­mø­det med Wurm­berg med sine to lan­ce­rings­plat­forme er udgangs­punk­tet for den hur­tige neds­tigning. Fra midtsta­tio­nen har du også mulig­he­den for at ændre ruterne i cykel­par­ken. I alt er der 7 ruter med forskel­lige svær­heds­gra­der i Bikeparken.

Stræk Bike­park Braunlage

Stre­cken Bike­park Braunlage

Free­ride - Længde ca. 3,4 km - Svær­heds­grad: let / medium

Ned ad bakke - Længde ca. 3,2 km - Svær­heds­grad: medium

Ned ad bakke (vans­ke­lig) - Længde ca. 1,5 km - Svær­heds­grad: vans­ke­ligt / medium

Endu­ro­trail - Længde ca. 4,4 km - Svær­heds­grad: let / medium

Norts­hore - Længde ca. 0,5 km - Svær­heds­grad: medium

Dirt­line - Længde ca. 0,4 km - Svær­heds­grad: let / medium

 

For ikke så erfarne motor­cy­klis­ter er på par­ke­rings­p­lad­sens dal­sta­tion Braun­lage to øvel­ses­kurs, hver ca. 50 m klar til test. Star­ten er på den store par­ke­rings­p­lads bag dal­sta­tio­nen i Wurmberg-kabelbanen.

Trail Tro­phy Harz

bikepark am wurmberg

I 2016 var der et abso­lut høj­de­punkt for alle cyklis­ter i Harz og cykel­par­ken Braunlage.

Trail Tro­phy var gæst på to dage. Fra Wurmberg-kabelbanens dal­sta­tion var det op til chauf­fø­rerne i den 24 km lange rute. Cykel­par­ken åben for alle adre­na­lin­sø­gere og work­shops, en cykel­s­kole og forskel­lige arran­ge­men­ter på Wurm­berg afs­lut­ter til­bu­det til moun­tain­bi­kere og alpint.

Cykel­par­kens åbnings­ti­der er base­ret på Wurnberg-kabelbanens drift. I år åbner Bike­par­ken den 8. juni 2019.

I Braun­lage er der også mulig­hed for at leje moun­tain­bikes mod beta­ling. Vores recep­tion vil med glæde hjælpe dig.

Selv­føl­ge­lig kan du par­kere dine moun­tain­bikes i vores hotels egen moun­tain­bike kæl­der tør og sik­ker efter en begi­ven­heds­rig dag.

Afhæn­gig af ski­sesæ­so­nens længde, star­ter sæso­nen af ​​down­hil­lers og der­med åbnin­gen af ​​Biker­park omkring slut­nin­gen af ​​maj / begyn­delsen af ​​juni hvert år. Dette år den 8. juni 2019.

Bike­park Braun­lage til­by­der kur­ser i køre­te­knik i tre kate­go­rier. 1. Grund­læg­gende om Braun­lage Park - 2. Braun­lage Park Advan­ced 3. Drop & Jump Work­shop. Udby­de­ren af ​​work­shops er Bike School Trailtech Mountainbiking.

Yder­li­gere infor­ma­tion fin­des på www.bikepark-braunlage.de!