Ski ferie i Braunlage

Braun­lage i Harz er ikke kun det per­fekte sted til efterå­ret ferie, men til­by­der også sjov og hand­ling for fami­lien og skiløbe­ren, især om vin­te­ren. Kun få minut­ter væk fra vores Hotel Vik­to­ria er ski­sports­ste­det Wurm­berg det abso­lutte høj­de­punkt om vin­te­ren. I Vik­to­ria er der to ski kældre til at par­kere efter en dag med skiløb.

Skiløb har­piks

skifahren im harz braunlage

Ruter ski­sports­sted Wurmberg

Pan­ora­ma­ab­fahrt,længde: 1.550 m, let

Obere Große Wurm­bergab­fahrt, længde: 1.300 m, let

Nord­hang, længde: 450 m, medium

Hexen­wiese, længde: 450 m, let

Wal­pur­gis­hang, længde: 550 m, let

Ski­route Hexen­ritt, længde: 500 m, meget hårdt

Hexen­ritt­piste, længde: 550 m, hårdt

Son­nen­hang, længde: 800 m, medium/let

Untere Große Wurm­bergab­fahrt, længde: 2.650 m, let

Tal­ab­fahrt Braun­lage, længde: 1.750 m, let

Ski­schul­hang, længde: 200 m, let

Ski­weg Hexen­ritt, længde: 1.050 m,let

Obe­rer Ski­weg, længde: 450 m, let

Ski­weg Mit­tel­sta­tion, længde: 450 m,let

Fami­lie­fe­rie i sneen

skiurlaub familie braunlage harz
 Wurm­berg skiom­rå­det er et af de smuk­keste skiom­rå­der i det nord­lige Tys­kland. Belig­gende i Wurm­bergs smukke lands­kab, giver de forskel­lige ruter ren køreglæde og ren adrenalin.

Uan­set om det er nybe­gyn­dere eller erfarne skiløbere, er der noget for alle i Wurm­berg skiom­rå­det. Der er i alt 14 ruter med varie­rende svær­heds­gra­der til rådig­hed. Som det største ski­sports­sted i Harz-bjergene til­by­der Wurm­berg 13 km alpint skiløb.

Skiom­rå­det “Hexen­ritt”, der blev åbnet i 2014, er en ægte Eldo­rado for alle vin­ter­sports­fans, og ski­sport i Harz har fået en helt ny kva­li­tet siden åbningen.

Kælk­ba­nen med en længde på 1600m samt snowtu­bing områ­det, hvor et rør­for­met spor på 200 meter i læng­den går ned i rør­dæk, sør­ger for børn og voksne for ufor­glem­me­lige ferie­op­le­vel­ser i Harz-bjergene.

For erfarne skiløbere er “Witch Ride Piste” med op til 60% gra­di­ent og den his­to­riske Witch Ride Route et sandt para­dis med ren adrenalin.

Ski­s­kole Braunlage

skischule braunlage harz kinder

Flere ski­s­ko­ler på Wurm­berg til­by­der børn­ene ski­s­kole samt voksne ski­s­kur­ser og snowboardundervisning.

Kva­li­fi­ce­rede ski­in­struk­tø­rer giver det sjovt, mens du lærer denne smukke sport. Alle­rede fra 4 år til­by­des ski lek­tio­ner for børn. “Witch Ride” er per­fekt til fami­lier og små skiløbere for at få deres første ski og snow­board oplevelse.

Den flade og eks­tra brede prak­sis­hæld­ning med egen ele­va­tor er også mødes­te­det til “Ski­s­kole Upper Harz” om morgenen.

Snow­board på Wurmberg

snowboarden harz wurmberg

Wurm­berg er udgangs­punk­tet for snow­boar­dere i Nie­der­sach­sen. Flere ruter giver sjov og adre­na­lin i alpintrænet.

På grund af den kunst­ige sne på Wurm­berg er der givet en sne­ga­ranti ved pas­sende tem­pe­ra­turer. “Witch Ride” til­by­der ide­elle betin­gel­ser for uds­kæring med op til 60% stejl, bred bane.

Som en af ​​de tyngste kørs­ler nord for Alperne er der også den his­to­riske ski­sport Hexen­ritt. Denne smalle natur­bane er ideel til den erfarne chauffør.