Win­ter­sport im Harz

Som det største ski­sports­sted i Harz-bjergene til­by­der Wurm­berg 13 km alpint skiløb. Udo­ver de 14 kører for begyn­dere og erfarne skiløbere, scorer Braun­lage point med sine mange andre vin­ter­sports­fa­ci­li­te­ter, såsom Snow­boar­ding, kælk­bane, snow tubing område (den sær­lige børns sjov), lan­grends­løjper, iskla­tring og vin­ter vandrestier.

Skiom­rå­det “Hexen­ritt”, der blev åbnet i 2014, er en ægte Eldo­rado for alle vin­ter­sports­fans, og ski­sport i Harz har fået en helt ny kva­li­tet siden åbnin­gen. Witch Ride er per­fekt til fami­lier og små skiløbere for at få deres første ski og snow­board ople­velse. Den flade og eks­tra brede prak­sis­hæld­ning med egen ele­va­tor er også mødes­te­det til “Ski­s­kole Upper Harz” om mor­ge­nen. Kælk­ba­nen med en længde på 1600m samt snowtu­bing områ­det, hvor et rør­for­met spor på 200 meter er dæk­ket i rør­for­mede dæk, giver ufor­glem­me­lige ople­vel­ser for børn og voksne i Harz-bjergene. For erfarne skiløbere er “Wit­ches Ride” med op til 60% gra­di­ent og den his­to­riske Witch Ride Route et sandt para­dis med ren adrenalin.

Ski­ge­biet “Wurmberg”

Skifahren in Braunlage

Med sine 14 kører og en høj­de­forskel på 405 meter er Wurm­berg ikke kun det største ski­sports­sted i Harz, men det største ski­sports­sted i det nord­lige Tyskland.

På grund af sneen og dens moderne ele­va­to­rer er Wurm­berg et af de smuk­keste skiom­rå­der nord for Alperne og gør skiløb i Harz og din vin­ter­fe­rie til en ufor­glem­me­lig oplevelse.

Der er i alt 14 kører og en ski­s­ko­lehæld­ning med forskel­lige sværhedsgrader.

 

Liste der Abfahrten

Pan­ora­ma­ab­fahrt – Länge: ca. 1,5 km – Schwie­rig­keit: leicht

O. Große Wurm­bergab­fahrt – Länge: ca. 1,3 km – Schwie­rig­keit: leicht

Nord­hang – Länge: ca. 0,4 km – Schwie­rig­keit: mittel

Hexen­wiese – Länge: ca. 0,5 km – Schwie­rig­keit: leicht

Wal­pur­gis­hang – Länge: ca. 0,5 km – Schwie­rig­keit: leicht

Ski­route Hexen­ritt  – Länge: ca. 0,5 km – Schwie­rig­keit: sehr schwer

Hexen­ritt­piste  – Länge: ca. 0,55 km – Schwie­rig­keit: schwer

Son­nen­hang  – Länge: ca. 0,8 km – Schwie­rig­keit: leicht/mittel

U. Große Wurm­bergab­fahrt  – Länge: ca. 2,6 km – Schwie­rig­keit: leicht

Tal­ab­fahrt Braun­lage  – Länge: ca. 1,7 km – Schwie­rig­keit: leicht

Ski­schul­hang  – Länge: ca. 0,2 km – Schwie­rig­keit: leicht

Ski­weg Hexen­ritt  – Länge: ca. 1,0 km – Schwie­rig­keit: leicht

Obe­rer Ski­weg  – Länge: ca. 0,45 km – Schwie­rig­keit: leicht

Ski­weg Mit­tel­sta­tion  – Länge: ca. 0,45 km – Schwie­rig­keit: leicht

Schan­zen­hang – Länge: ca. 0,35 km – Schwie­rig­keit: sehr schwer

Win­ter­sport­pa­ra­dies Braunlage

skifahren im harz braunlage

Ved ankoms­ten til­pas­ser sig en alpin ski følelse blandt de besø­gende på Braun­lage ved de mange mulig­he­der rundt om i Wurm­berg. I begyn­delsen af ​​decem­ber, vil starts­kud­det være her i vin­ter­sæ­so­nen med en årlig “Ski-Opening” Ski Hexenritt.

Udo­ver skiløb, blandt andet give kæl­ke­bane med en længde på slan­ger og det område, som er på vej ned af en 200 meter lang bølge spor i rør hos børn og voksne for en ufor­glem­me­lig vin­ter­fe­rie og ferie i Harzen.

Ski­s­ko­ler og skiud­le­j­ning er pla­ce­ret direkte på ste­det, så fami­lier og begyn­dere er i gode hæn­der med os.

Den moderne svæve­bane i det nord­lige Tys­kland, “Wum­berg­seil­bahn” sæt­ter dig i en 10-15 minut­ters tur til top­pen af ​​Wurm­berg. Nyd det unikke pan­orama og vend til­bage til “Wurmberg-Alm” for en stor fro­kost eller efterski.

Efter en ople­vel­ses­rig dag, slappe af i vores Vic­to­ria Bar i vores hotel med en for­f­ris­kende øl eller cock­tail og hyg­ge­lige pla­ner for den næste dag.

Selv­føl­ge­lig har du mulig­hed for at opbe­vare dit skiuds­tyr tørt og sik­kert i vores ski-kælder. Tal med os, vi øns­ker at gøre din vin­ter­fe­rie i Braun­lage og din ferie i Harz så beha­ge­ligt som muligt.

 

Zim­mer­ka­te­go­rien in unse­rem Design Hotel

 • Zimmer Hotel
 • Doppelzimmer Braunlage Hotel Viktoria Badezimmer
 • Bett Doppelzimmer im Hotel Viktoria Braunlage
Dop­pel­zim­mer Viktoria
 • Größe: ca. 17-19 qm
 • Queen­size Doppelbett
 • Wellness-Regendusche
 • Gra­tis W-LAN
 • ab 129€ Nacht (2 Per­so­nen) - inkl. Frühstück
 • Hotel Viktoria Braunlage Doppelzimmer Superior
 • Doppelzimmer Superior Hotel in Braunlage
 • Hotel Viktoria Doppelzimer Bad
 • superior Doppelzimmer Hotel Viktoria in Braunlage
Supe­rior Dop­pel­zim­mer Viktoria
 • Größe: ca. 25-27qm
 • Fami­li­en­zim­mer
 • Queen­size Doppellbett
 • Gra­tis W-LAN
 • ab 149€ Nacht (2 Per­so­nen) - inkl. Frühstück
 • Suite hotel Viktoria braunlage
 • Bett im Zimmer Suite Hotel Braunlage Viktoria
 • Wohnbereich Suite Hotel Viktoria Braunlage
 • Suite Hotel Viktoria Braunlage
Suite Vik­to­ria
 • Größe: ca. 45qm
 • frei­ste­hende Badewanne
 • Queen­size Doppelbett
 • Gra­tis W-LAN
 • ab 199€ Nacht (2 Per­so­nen) - inkl. Frühstück

 

 • Bachhaus Braunlage Viktoria hotel
 • Doppelzimmer Superior Hotel Viktoria
 • Hotelzimmer Braunlage
 • Hotelzimmer Bad Modern
Supe­rior Dop­pel­zim­mer Bachhaus
 • Größe: ca. 30qm
 • Kings­ize Doppelbett
 • Bal­kon
 • Gra­tis W-LAN
 • ab 159€ Nacht (2 Per­so­nen) - inkl. Frühstück
 • Suite Hotel Braunlage
 • bestes Hotel im Harz
 • Harz Hotel Suite Zimmer
 • Hotelzimmer Braunlage
Sui­ten Bachhaus
 • Größe: ca. 49qm
 • Kings­ize Doppelbett
 • Bal­kon
 • Gra­tis W-LAN
 • ab 219€ Nacht (2 Per­so­nen) - inkl. Frühstück

 

 • Schlafbereich Juniorsuite
 • Juniorsuite Wohnbereich Bachhaus
 • Sauna Juniorsuite
 • Wohnbereich Juniorsuite Bachhaus Harz
 • Pantry-Küche Juniorsuite Harz
Juni­or­suite Bachhaus
 • Größe: ca. 69qm
 • Kings­ize Doppelbett
 • Eigene Sauna
 • Gra­tis W-LAN
 • ab 249€ Nacht (2 Per­so­nen) - inkl. Frühstück
 • Suite im Harz
 • Suite in Braunlage
 • Luxus Hotel im Harz
 • Zimmer mit Sauna Harz
 • 5 Sterne Master Suite Harz
Mas­ter­suite Bachhaus
 • Größe: ca. 120qm
 • Zwei Schlaf­zim­mer, gro­ßer Wohnbereich
 • Eigene Sauna
 • Gra­tis W-LAN
 • ab 299€ Nacht (2 Per­so­nen) - inkl. Frühstück

Ski­ge­biet Harz

Das neue Ski­ge­biet „Ski­arena Harz“ sorgt ab 2016 für noch mehr Win­ter­spaß im Harz. Das im Ost­harz gele­gene Schierke soll durch eine Seil­bahn mit dem Ski­ge­biet von Braun­lage ver­bun­den wer­den. So kön­nen Gäste aus dem Ost­harz unkom­pli­ziert den Wurm­berg in Braun­lage befah­ren, sowie Win­ter­ur­lau­ber aus dem West­harz das geplante Ski­ge­biet auf dem Win­ter­berg in Schierke nutzen.

Neben der Seil­bahn mit zwei behin­der­ten­ge­rechte Kabi­nen­bah­nen für jeweils zehn Per­so­nen, ist ein Ski­hang sowie eine Win­ter­ro­del­bahn und ein Kin­der­land geplant – so ist der Win­ter­spaß für die ganze Fami­lie garan­tiert. An der Tal­sta­tion der Seil­bahn sol­len außer­dem eine Ski­schule mit Ski­ver­leih, ein Laden sowie Sani­tär­ein­rich­tun­gen gebaut wer­den. Tech­ni­sche Beschnei­ungs­an­la­gen sor­gen neben den güns­ti­gen Kli­ma­be­din­gun­gen für weiße Pis­ten und ein beson­de­res Fahrerlebnis.

Die Ski­arena Harz ist aber nicht nur in der kal­ten Jah­res­zeit geöff­net, son­dern bie­tet ganz­jäh­rig ein viel­fäl­ti­ges Ange­bot an Akti­vi­tä­ten. Neben Spiel­plät­zen, einer Som­mer­ro­del­bahn und Stre­cken für Moun­tain­bi­ker, soll auch ein Natur­spei­cher­see zum Ange­bot gehö­ren. Ein beson­de­res High­light sind die herr­li­chen Wan­der­wege. Durch die Seil­bahn kön­nen Wan­de­rer direkt ins Herz des Natio­nal­parks auf den Wurm­berg gebracht wer­den und die wun­der­bare Natur auf dem breit aus­ge­bau­ten Stre­cken­netz erkunden.

Mit dem Bau der Seil­bahn wird die Ski­arena Harz an das 2014 eröff­nete Ski­ge­biet „Hexen­ritt“ auf dem Wurm­berg in Braun­lage ange­bun­den. Durch die Seil­bahn kön­nen Harz­tou­ris­ten in Zukunft nun beide Win­ter­sport­ge­biete nut­zen, aber auch außer­halb der Win­ter­mo­nate Schierke und Braun­lage unkom­pli­ziert erkunden.